Regulamin i polityka prywatności


Regulamin1. Administratorem danych jest Footballtop.pl.
2. Rejestracja jak i logowanie w serwisie jest darmowe.
3. Rejestracja oraz logowanie jest niezbędne do pełnego korzystania z zasobów strony.
4. Footballtop jest internetowym menadżerem piłkarskim, w którym użytkownik sprawdza się jako trener wybranej przez siebie drużyny z listy klubów bez trenera.
5. Wygenerowane nazwy klubów przez system są przypadkowe i nie mają na celu korzystania z praw osób trzecich.
6. Użytkownik nie ma prawa zmienić nazwy klubu na zabronioną tj. używać nazwy klubów, których nazwy są chronione prawem handlowym lub patentowym. Nazwa klubu zostanie wówczas zmieniona przez operatora gry.
7. Użytkownik nie ma prawa wgrywania logo istniejących klubów. Każda taka próba zakończy się usunięciem logo z serwera.
8. Użytkownik może posiadać jedno konto. Mulikonta zostaną usunięte.
9. Jeśli kilku użytkowników korzysta z tego samego ip musi to zostać zgłoszone do operatora gry. Wówczas tacy użytkownicy zostaną odpowiednio oznaczeni aby Operator gry wiedział, że nastąpiło zgłoszenie wspólnego IP.
10. Użytkownicy o wspólnym IP mają zakaz wykonywania jakichkolwiek transferów pomiędzy swoimi drużynami.
11. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać wykrytych błędów w grze na swoją korzyść. Wszelkie takie próby zostaną cofnięte a użytkownik ukarany banem.
12. Użytkownik wystawiając zawodnika na Rynek transferowy zgadza się na jego sprzedaż i nie ma prawa żądać jego zwrotu do klubu macierzystego.
13. Użytkownik nie może umawiać się z innym użytkownikiem na transfer zawodnika przez Rynek Transferowy, od tego służy opcja Zapytania pozarynkowe. W tym module użytkownik ma prawo złożyć bezpośrednią ofertę klubowi za danego gracza. Decyzja o sprzedaży lub nie, należy do właściciela klubu macierzystego zawodnika.

14. Nowi menadżerowie nie mogą wystawiać w I sezonie swojej gry, zawodników na rynek ani sprzedawać ich pozarynkowo. Dotyczy to zawodników o silę większej niż 55um.
14a. Ograniczenia te dotyczą także sprzedaży juniorów w I sezonie.
15. Dwa kluby pomiędzy sobą mogą przeprowadzić 3 transfery zawodników w ciągu 30 dni. Limit obowiązuje na rynku transferowym oraz w transferach bezpośrednich.

16. Wspólne IP należy niezwłocznie zgłosić, i w związku z tym, między tymi samymi klubami nie może dochodzić do żadnych transakcji, na rynku transferowym oraz juniorskim.
17. Każda próba oszustwa, zakładania kont multi, będzie skutkowała niezwłocznym usunięciem konta, bez możliwości powrotu.

Mecze towarzyskie


1. Każdy użytkownik może rozegrać 1 mecz dziennie.
2. Pieniądze ze sprzedaży biletów dzielone są 50/50 na obie drużyny.
3.Rozegranie więcej niż 1 spotkania dziennie skutkuje karą w wysokości 25% budżetu klubu.
4. Kara przyznawana będzie w momencie rozegrania powyżej 1 spotkania w tym samym dniu.
5. Aby zagrać mecz towarzyski, użytkownik wysyła zaproszenie do wybranej drużyny i oczekuje akceptacji zaproszenia. Akceptacja zaproszenia równa jest zapisaniem w bazie gry meczu do rozegrania.
6. Użytkownik może w każdej chwili odrzucić przysłane/wysłane zaproszenie.
7. Jeśli użytkownik nieświadomie wysłał lub przyjął kilka zaproszeń na ten sam dzień jest zobowiązany powiadomić o tym operatora gry - to jedyna opcja uniknięcia kary. Powiadomienie Operatora Gry musi nastąpić przed rozegraniem 2 meczu.

Polityka prywatności


Polityka prywatności


1. Operatorem gry jest administrator: Footballtop.pl z siedzibą w Polsce.
2. Operator jest równocześnie administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym tj:
-nick
- adres e-mail.
3.Wprowadzenie powyższych danych jest potrzebne do założenia konta w serwisie.
4. Dane podane przy rejestracji służą do metody logowania użytkownika w serwisie, aktywacji konta poprzez wiadomość email, kontaktu administratora.
5. Administrator korzysta z powyższych danych w sposób:
- pozwalający wyświetlić użytkownikowi ogłoszenie w serwisie.
6.Dane jakie są wyświetlane innym użytkownikom to: nick
7. Podany adres mail jest widoczny dla administratora.
8. W grze użytkownik może podać swoje inne dane tj: imię, miasto,kraj, ulubiony klub, datę urodzenia, adres internetowy – dane te użytkownik wprowadza dobrowolnie mając możliwość usunięcia ich w każdej chwili.
9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
10. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych z serwisu.
11. Podane przez użytkownika dane zapisywane są w bazie danych a hasło jest szyfrowane.
12. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
13. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
-operatorzy płatności
14. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
15. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych lecz wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
16. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji czy logowania do serwisu itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone


Uwaga! Mamy założonego discorda do lepszej komunikacji Link do zaproszenia.